Villkor och anvisningar

Köpinformation, villkor för köp och försäljning samt betalningsmetoder och -förfaranden i webbutiken https://europe.oclean.com/

 1. Allmänna bestämmelser och ämnesområde

1.1. Dessa regler (hädanefter - Regler) har upprättats för att säkerställa att din (hädanefter - Köpare) och webbutiken https://europe.oclean.com/ (nedan kallad butiken) rättigheter och för att definiera båda parters skyldigheter och ansvar.

1.2. Reglerna gäller när Köparen använder Butikens tjänster, gör beställningar av varor eller tjänster som erbjuds av Butiken, betalar för beställningar, lämnar personuppgifter, läser den information som finns tillgänglig i Butiken och utför andra åtgärder (gemensamt kallade Tjänster).

1.3. Reglerna betraktas som ett avtal (nedan kallat avtal) mellan köparen och administratören av onlinebutiken https://europe.oclean.com/ UAB vaistinė "Hiperfarma" (nedan - Säljaren), företagskod 300869774, momskod: LT100003248017, adress: Totorių g. 3, Kaunas, telefon: +37068244113, e-post: serviceeurope@oclean.com.

1.4. Genom att klicka på knappen "Betala" när du gör en beställning bekräftar köparen att de noggrant har läst alla regler, förstått deras innehåll och villkorslöst samtycker till alla bestämmelser i reglerna och åtar sig att följa dem. Om köparen inte samtycker till att ovillkorligen uppfylla alla skyldigheter som fastställs i dessa regler eller inte förstår innehållet i reglerna, har köparen inte rätt att använda butikens tjänster.

1.5. Butiken förbehåller sig rätten att när som helst ändra reglerna. Den version av reglerna som är tillämplig på köparen är den som gäller vid tidpunkten för köpet.

 1. Moment av köp- och säljavtal

2.1. Köp- och försäljningsavtalet mellan köparen och säljaren anses ha ingåtts från det ögonblick då köparen, efter att ha bildat en korg med varor i onlinebutiken, angett leveransadressen, valt betalningsmetod och bekantat sig med dessa regler, beställer varorna och förblir i kraft tills fullgörandet av skyldigheterna enligt detta avtal. Om köparen inte samtycker till alla eller någon del av reglerna, får de inte göra en beställning.

 1. Process för köp och registrering av konto

För att beställa och köpa produkter från https://europe.oclean.com/ och använda webbplatsens tjänster måste du skapa ett användarkonto. Knappen för skapande av konto kräver att du fyller i de begärda uppgifterna som är nödvändiga för orderuppfyllelse. Kontot kommer att skapas efter att du har fyllt i beställningsformuläret för första gången och bekantat dig med reglerna för https://europe.oclean.com/. Under registreringen anger du din e-postadress, som kommer att användas för att logga in på kontot och för att kontakta dig angående beställningar. Ett lösenord måste tillhandahållas under registreringen, som kommer att användas för att logga in på kontot. https://europe.oclean.com/ ansvarar inte för skada som Köparen orsakas genom att inte säkerställa säkerheten för sitt konto eller avslöja sitt lösenord för andra. En Köpare kan endast registrera sig en gång och endast ha ett konto. Registrering av konto på https://europe.oclean.com/ är gratis. Du kan ta bort ditt konto genom att informera via e-post på serviceeurope@oclean.com.

 1. Priser på varor och tjänster

4.1. Alla priser på tjänster som tillhandahålls publiceras i onlinebutiken och gäller endast för dem som beställer i onlinebutiken.

4.2. Säljaren har rätt att när som helst ändra priserna på de varor som säljs i nätbutiken.

4.3. Orderpriset, som Köparen förbinder sig att betala till Säljaren, anges i avsnittet "Orderöversikt" ovanför den valda betalningsmetoden.

 1. Villkor för utförande av order

5.1. Villkor för utförande av order (leverans) beräknas i arbetsdagar.

5.2. Varor levereras inom 6-10 arbetsdagar från mottagandet av betalningen för de beställda varorna, eller det betalda beloppet för den artikel som inte är tillgänglig återbetalas om köparen felaktigt köpte en sådan artikel.

 1. Betalnings- och inköpsdokument

6.1. Butiken har integrerat betalningssystemet "Paysera", som möjliggör smidiga betalningar för beställningar via de mest populära litauiska bankerna samt kredit- och betalkort (Visa/Mastercard) och PayPal.

6.2. All information som rör ordern och dess betalning skickas till Köparen via den e-postadress som angavs vid köptillfället.

 1. Beställ leverans

7.1. Säljaren åtar sig att leverera beställningen till den plats som Köparen har valt. 7.2. Köparen anger leveransadressen i samband med beställningen. Säljaren informerar köparen om leveransen av beställningen via det e-postmeddelande som köparen har angett och publicerar information om beställningsstatusen i onlinebutiken i avsnittet "Leverans".

7.3. Köparen väljer själv leveransmetod.

7.3.1. Beställningar levereras via DPD eller FedEx kurirtjänster. Om leverans är omöjlig på grund av Köparens fel eller omständigheter som beror på Köparen, skickas inte varorna på nytt (förutom när Köparen betalar extra för omleverans). Ej uthämtade beställningar returneras till Säljaren. Omleverans av ej uthämtade beställningar utförs inte.

 1. Hävning eller ändring av köpe- och försäljningsavtal

8.1. Ändring av ordervillkoren eller annullering av ordern, när ordern ännu inte har skickats, är möjlig genom att informera via e-post på serviceeurope@oclean.com. Om en skriftlig begäran om annullering av ordern inte tas emot kommer ordern att fortsätta att behandlas och skickas.

 1. Ansvarsfullhet

9.1. Köparen är fullt ansvarig för att den information som lämnas i ordern är korrekt och tar på sig ansvaret för alla konsekvenser som uppstår på grund av att den information som lämnas är felaktig.

9.2. Säljarens civilrättsliga ansvar för skador (förluster) gäller endast i de fall de orsakats av Säljaren eller dess anställda genom uppsåt eller grov vårdslöshet.

9.3. Det skadeståndsbelopp som Säljaren är skyldig att ersätta är begränsat till priset på de varor som Köparen beställt.

9.4. Säljaren ersätter inte indirekta skador (förlorad inkomst etc.).

9.5. Säljaren ansvarar inte för störningar i webbutikens verksamhet på grund av funktionsstörningar i system som ägs av tredje part, kommunikationsnätverk, stationer eller störningar i tillhandahållandet av tjänster från tredje part som används av webbutiken.

9.6. Säljaren åtar sig att göra allt för att säkerställa att köparen kan använda de tjänster som tillhandahålls av onlinebutiken på rätt sätt och att respektera köparens integritet. Köparens personuppgifter behandlas endast i enlighet med dessa regler, sekretesspolicyn och lagarna i Republiken Litauen.

9.7. Säljaren förbinder sig att uppfylla samtliga krav som förutsätts i dessa Regler.

 1. Rutin för hantering av klagomål

10.1. För att lämna in ett klagomål om en eventuellt felaktigt utförd order måste Köparen kontakta via e-post på serviceeurope@oclean.com, ange ordernumret och kortfattat beskriva kärnan i klagomålet.

10.2. Säljaren ska kostnadsfritt pröva Köparens begäran och, om de inte instämmer i Köparens krav, lämna ett detaljerat skriftligt svar till sökanden senast 14 kalenderdagar från dagen för mottagandet av Köparens begäran, såvida inte annan lag eller Europeiska unionens rättsakter föreskriver annat. Svar på klagomål lämnas till köparna via e-post.

 1. Villkor för återlämnande

11.1. Vissa färger eller nyanser kan skilja sig från de verkliga på grund av belysning under produktfotografering eller egenskaperna hos köparens bildskärm, vilket säljaren inte är ansvarig för.

11.2. Köparen har rätt att returnera varorna inom 30 kalenderdagar från mottagandet.

11.3. Varor måste returneras oskadade, oanvända, i originalförpackningen med alla medföljande dokument och etiketter, och plastförseglingsfilmen måste vara intakt. Köparen är ansvarig för returfraktkostnaderna, inklusive eventuella tullavgifter och skatter.

11.3.1. Innan du returnerar, kontakta för att få en detaljerad returadress. När din returbegäran har accepterats kommer ytterligare information att skickas. Köparen står för returkostnaden om produkten är felfri. Oclean lämnar 3 års garanti. När du har mottagit beställningen ska du inspektera den och kontakta oss omedelbart om varan är defekt, skadad eller felaktig för att bedöma och lösa problemet.

11.4. För att returnera varor måste Köparen informera Säljaren via e-post på serviceeurope@oclean.com. Säljaren åtar sig att tillhandahålla returinstruktioner inom 5 arbetsdagar.

11.5. Returkostnader är köparens ansvar om inte produkten mottogs skadad eller felaktig.

11.6. Returadress - Totorių g. 3, Kaunas LT44237, Litauen.

11.7. Pengar kommer att återbetalas inom 5-7 arbetsdagar från det att varorna returnerats. Återbetalning sker till samma konto som beställningen betalades från.

 1. Slutliga bestämmelser

12.1. Dessa regler är upprättade i enlighet med Republiken Litauens lagar.

12.2. Republiken Litauens lag är tillämplig på förhållanden som uppstår på grundval av dessa regler.

12.3. Om köparen inte samtycker till att ovillkorligen uppfylla alla skyldigheter som fastställs i dessa regler eller inte förstår innehållet i reglerna, har köparen inte rätt att använda butikens tjänster.

12.4. Alla tvister som uppstår vid tillämpningen av dessa regler ska lösas genom förhandlingar. Om ingen överenskommelse nås, ska tvister lösas i enlighet med Republiken Litauens lagar. Reglerna är giltiga från och med den 22 maj 2024.